Archiuwm z dnia: Wrzesień 7, 2018

„Własna firma szansą dla młodych”

„Własna firma szansą dla młodych” – kolejny projekt realizowany z myślą o uczniach kształcących się w bielawskiej szkole rzemieślniczej.
„Własna firma szansą dla młodych” to innowacyjna platforma edukacyjno-rozwojowa, która od września br. dostępna jest dla uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie. Platforma edukacyjna jest formą gry komputerowej dla branży m.in. fryzjerskiej i mechanicznej. W ramach gry użytkownicy – uczniowie szkoły cechowej, uczą się w jaki sposób otworzyć działalność gospodarczą w wybranej branży, a następnie prowadzić ją z sukcesem. Gra doskonale sprawdza się na zajęciach z przedsiębiorczości, zawodowych oraz godzinach wychowawczych. W tym miejscu godne podkreślenia jest to, że Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie jest jedną z 40 szkół w Polsce, które otrzymały takie fantastyczne narzędzie edukacyjne usprawniające późniejsze odnalezienie się młodego człowieka na rynku pracy. Projekt pod nazwą „Własna firma szansa dla młodych” realizowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (POWER) przez Inspire Consulting sp.zo.o., Fundację METIS oraz EduCluster Finland Ltd.

czytaj więcej

Narodowe Czytanie 2018

Jednym z zadań Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych jest krzewienie patriotyzmu wśród uczniów. W dniu 7 września 2018 roku  w naszej szkole odbyło się spotkanie,  w ramach narodowego czytania. Podczas tego wydarzenia przybliżona została postać  Stefana Żeromskiego – wielkiego polskiego pisarza oraz patrioty, dla którego Polska była wartością najwyższą. Podczas spotkania nasza młodzież z wielką przyjemnością mogła zagłębić się

w lekturę Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”.  Osoba Stefana Żeromskiego jest przykładem Polaka patrioty, którego umiłowanie, szacunek i oddanie dla naszego kraju powinno być przykładem dla młodych ludzi.

czytaj więcej