Archiuwm z dnia: Kwiecień 9, 2018

ZEBRANIE Z RODZICAMI

Szanowni Państwo,

informujemy, że zebrania informacyjne z wychowawcami klas odbędą się 26.04.2018 r. z następującym porządkiem:

godz. 17:00 sala nr 3- zebranie ogólne

godz. 17:15 zebrania w klasach z wychowawcami i wychowawcami Hufca Pracy- sala nr 3 klasa 1, sala nr 7 klasa 2, sala nr 1 klasa 3 i sala nr 8 klasa 7

Obecność rodzica/prawnego opiekuna obowiązkowa.

czytaj więcej

Światowy Dzień Zdrowia

 

Z okazjii Światowego Dnia Zdrowia, który corocznie obchodzony jest 7 kwietnia  w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, odbyła się 09 kwietnia 2018 roku  lekcja na temat dopalaczy oraz ich wpływu na  wyniki osiągane w sporcie. Na lekcji wychowawczej omówiono, w jaki sposób państwo dba o zdrowie swojego społeczeństwa. Przedstawiono młodzieży czym jest „Narodowy Program Zdrowia” i jakie są jego cele strategiczne. Narodowy Program Zdrowia to dokument, który łączy w sobie działania z zakresu różnych programów profilaktycznych, które realizuje między innymi Hufiec Pracy w Dzierżoniowie. Zadaniem Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016–2020 jest wydłużenie życia w zdrowiu, jego poprawa i związanej z nim jakości życia ludności oraz zmniejszenie nierówności społecznych w dostępie do służby zdrowia. harmonux

czytaj więcej

Doradca zawodowy uczy kreatywnego myślenia

„Bogaty jest człowiek, dla którego świat jest nieustannym odkrywaniem”

                                                          Georges Duhamel

„Wyspa dla siedmiu ludzi” – to zajęcia przeprowadzone wśród uczniów drugiej klasy przez doradcę zawodowego Młodzieżowego Centrum Kariery w Dzierżoniowie Panią Joannę Kosowską, które odbyły się 09 kwietnia 2018. Zadanie polegało na tym, że z 10 osób ocalałych z kataklizmu należało wybrać 7, które na nowej ziemi odtworzą życie i ludzkość. Kontrowersyjne postacie były wybierane burzliwie, grupy toczyły zaciętą walkę eliminując   z lotu życia wg nich osoby najmniej przydatne do odtworzenia gatunku. Przede wszystkim musiały przekonać pozostałych współuczestników grupy, dlaczego nie widzą ich w nowym składzie. Dyplomacja wypowiedzi też jest sztuką i właśnie ją opanowywali. harmonux

czytaj więcej