Programy

 Rok szkolny 2016/2017

Programy nauczania dopuszczone  na turnusach dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników prowadzonych

przez Ośrodek Dokształcania i Doskonalenia Zawodowego CRRiMP.

Zawód

Symbol cyfrowy

Numer programu

Mechanik pojazdów samochodowych

Fryzjer

723103

514101

723103/ZSZC/13-14

514101/ZSZC//15-16