Cele i zadania

Do zadań Ośrodka należy:

  1. dokształcanie młodocianych zatrudnionych w celu nauki zawodu i uczęszczających   do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznych przedmiotów zawodowych,
  2. dokształcanie młodocianych zatrudnionych u pracodawców celu nauki zawodu i nieuczęszczających do oddziałów wielozawodowych w zasadniczych szkołach zawodowych – w zakresie teoretycznej nauki zawodu w celu przygotowania do egzaminu czeladniczego.