W roku szkolnym 2017/18 prowadzone są kursy dokształcania teoretycznego w zawodach

W roku szkolnym 2017/18 prowadzone są kursy dokształcania teoretycznego w zawodach:

  • mechanik pojazdów samochodowych I°
  • mechanik pojazdów samochodowych II°
  • mechanik pojazdów samochodowych III°
  • fryzjer III°
  • fryzjer II°
  • fryzjer I°