Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z zakresu uprawnień SEP G1 kurs elektryczny eksploatacja

Ofertę na realizację szkolenia z zakresu uprawnień SEP należy złożyć najpóźniej do dnia 24 września 2018 roku do godz. 14.30 – decyduje data wpływu do Biura Cechu w Bielawie przy ul. Polnej 2.