Zapytanie ofertowe na realizację szkolenia z zakresu sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu

Ofertę na realizację szkolenia z zakresu sporządzania potraw z warzyw i owoców z elementami carvingu należy złożyć najpóźniej do dnia 24 września 2018 roku do godz. 14.30 – decyduje data wpływu do Biura Cechu w Bielawie przy ul. Polnej 2.