zaproszenie do składania ofert na realizacje szkolenia/kursu z zakresu uprawnień spawalniczych

W związku z realizacją projektu „Rzemieślnicy na start” zapraszamy do składania ofert na realizację szkolenia z zakresu uprawnień spawalniczych metodą 135 dla 7 uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie, zgodnie z zapytaniem ofertowym.