WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od XII.2018r. do II.2019r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 grudnia br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 183,21 zł brutto (tj., 158,09 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 229,01 zł brutto, (tj., 197,61 netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 274,81 zł brutto, (tj. 237,14 zł netto);

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 grudnia 2018 roku do 28 lutego 2018 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne –17,88 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe –11,91 zł (płatnik), 2,75 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,49 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,06 zł (płatnik), 25,12 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 22,35 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 14,89 zł (płatnik), 3,44 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,61 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,82 zł (płatnik), 31,40 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 26,82 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 17,86 zł (płatnik), 4,12 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 6,73 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,59 zł (płatnik), 37,67 zł (ubezpieczony).