WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od XII.2017r. do II.2018r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 grudnia br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 170,22 zł brutto (tj., 146,89 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 212,78 zł brutto, (tj., 183,61 netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 255,34 zł brutto, (tj. 220,33 zł netto);

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 grudnia 2017 roku do 28 lutego 2018 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 16,61 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe –11,06 zł (płatnik), 2,55 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,17 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,06 zł (płatnik), 23,33 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 20,77 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 13,83 zł (płatnik), 3,19 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,21 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,83 zł (płatnik), 29,17 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 24,92 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 16,60 zł (płatnik), 3,83 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 6,26 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,60 zł (płatnik), 35,01 zł (ubezpieczony).