WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od XII.2015r. do II.2016r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 grudnia br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 155,81 zł brutto (tj., 134,44 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 194,77 zł brutto, (tj., 168,07 zł netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 233,72 zł brutto, (tj. 201,67 zł netto);

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 grudnia 2015 roku do 30 lutego 2016 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 15,21 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 10,13 zł (płatnik), 2,34 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 3,82 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 2,80 zł (płatnik), 21,37 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 19,01 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 12,66 zł (płatnik), 2,92 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,77 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,51 zł (płatnik), 26,70 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 22,81 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 15,19 zł (płatnik), 3,51 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,73 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,21 zł (płatnik), 32,05 zł (ubezpieczony).