WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od IX.2017r. do XI.2017r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 września br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 168,83 zł brutto (tj., 145,68 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 211,03 zł brutto, (tj., 182,09 zł netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 253,24 zł brutto, (tj. 218,52 zł netto);

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2017 roku do 30 listopada 2017 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 16,48 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe –10,97 zł (płatnik), 2,53 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,14 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,04 zł (płatnik), 23,15 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 20,60 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 13,72 zł (płatnik), 3,17 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,17 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,80 zł (płatnik), 28,94 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 24,72 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 16,46 zł (płatnik), 3,80 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 6,20 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,56 zł (płatnik), 34,72 zł (ubezpieczony).