Wręczenie Pucharów za tegoroczne Misterium Chleba

27 września podczas Sesji Rady Miejskiej w bielawskim Ratuszu piekarze, którzy wzięli udział w Misterium Chleba w ramach XXVIII Polsko – Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej odebrali Puchary za I, II i III miejsce oraz podziękowania za udział w konkursie chleba.

I Miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Bielawy z rąk Piotra Łyżwy otrzymał Jacek Mikołajczak z Bielawy,

II Miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej z rąk Zbigniewa Dragana otrzymał Mirosław Kwiatkowski,

III Miejsce i Puchar Starszego Cechu z rąk Kazimierza Rachowieckiego otrzymał Tadeusz Paluch.

Pozostałym piekarniom biorącym udział w konkursie chleba (Piekarnia Marii Sobczak, Adama Bober, Teresy Jankowskiej i Państwa Pawłowskich), wręczono puchary z podziękowaniami za przygotowanie fantazyjnych wypieków na konkurs.