Spotkanie z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich

Podczas spotkania z przedstawicielem Lokalnego Punktu Informacyjnego Funduszy Europejskich Alicją Dźwiniel, które odbyło się 19 listopada członkowie oraz pracownicy bielawskiego Cechu zostali zapoznani z możliwościami jakie dają przedsiębiorcom, ich pracownikom oraz członkom rodzin fundusze europejskie. Zostali poinformowani o możliwości skorzystania z niskooprocentowanych pożyczek oraz o refundowanych szkoleniach dla pracodawców, ich pracowników, a także członków ich rodzin.