SPOTKANIE Z KLASĄ I BRANŻOWEJ SZKOŁY I STOPNIA CRRiMP w BIELAWIE

29. sierpnia br. w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbyło się spotkanie dla przyszłych uczniów klasy I Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie oraz ich opiekunów.

W spotkaniu udział wzięli członkowie Zarządu Cechu, Dyrektor Biura Cechu – Katarzyna Wierzbicka, Dyrektor ZS CRR w Bielawie – Alicja Kossowska oraz wychowawca klasy – Patryk Kurzyński. Uczniom i ich prawnym opiekunom Dyrektor Szkoły przedstawiła specyfikę pracy szkoły, kalendarz szkolny, a Dyrektor Biura Cechu zagadnienia związane z otrzymaniem w dniu 1 września br. statusu pracownika młodocianego.

cech bielawa logo