Spotkanie z branżą fryzjerską

14 listopada podczas spotkania roboczego z przedstawicielami branży fryzjerskiej bielawskiego Cechu ustalono termin i zakres obowiązkowego sprawdzianu fryzjerskiego dla uczniów Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie oraz uczniów z innych szkół odbywających praktyczną naukę w zakładach rzemieślniczych zrzeszonych w CRRiMP w Bielawie. Sprawdzian fryzjerski zaplanowano na 19 stycznia 2019 roku o godz. 13:00 w siedzibie Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych. W przyszłorocznym sprawdzianie po raz pierwszy oprócz uczniów szkoły branżowej i zawodowej, udział wezmą uczniowie klasy VIII Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie, aby ułatwić im po skończonym przyuczeniu do wykonywania zawodu zdanie egzaminu sprawdzającego kwalifikacje zawodowe.