ROK SZKOLNY 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 41 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (klasa II i III), 21 uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP (klasa I) oraz z 3 uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie (klasa VII).