Mikołaj w bielawskim Cechu

Zgodnie z tradycją 6 grudnia br. podczas posiedzenia Zarządu do Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie zawitał Mikołaj.

Mikołaj uznał, że Zarząd Cechu w osobach Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego Cechu Marka Strzeleckiego i Członków Cechu Barbary Buczek i Andrzeja Jaworskiego przez cały 2016 rok ciężko pracował i zasłużył na prezenty.