Mianowania na mistrza i czeladnika

W Zespole Szkół Zawodowych CRR w Bielawie 16 października 2015 r. odbyła się uroczystość, w czasie której dokonano mianowania rzemieślnika na mistrza, a absolwentów szkoły zawodowej na czeladników.

Zanim jednak nastąpiło mianowanie, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka poinformowała zebranych, że w tym roku za pośrednictwem bielawskiego Cechu do egzaminu mistrzowskiego przystąpiło 5 osób, a do egzaminów czeladniczych 10. Tytuł mistrza w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie zdobyli: Marek Strzelecki, Roman Baran, Mariusz Makowski, Remigiusz Cyran i Tomasz Piechowski. Wśród absolwentów Zasadniczej Szkoły Zawodowej dyplomy czeladnicze uzyskało: 6 mechaników pojazdów samochodowych, 3 fryzjerów i 1 stolarz.

W obecności Zarządu Cechu, wieloletniego przyjaciela szkoły rzemieślniczej Mirosława Przychodniaka oraz pracowników i uczniów Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, Vice Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu i zarazem Starszy Cechu w Bielawie – Kazimierz Rachowiecki, najwyższym odznaczeniem w rzemiośle – Szablą im. Jana Kilińskiego, mianował mistrza w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Marka Strzeleckiego z dzierżoniowskiego Zakładu ogólnobudowlanego BUDMAR. Dyplom mistrzowski wręczył Członek Zarządu bielawskiego Cechu Wiesław Bełz.  Po odznaczeniu mistrzowskim, przystąpiono do pasowania Szablą im. Jana Kilińskiego uczniów szkoły zawodowej na czeladników danego zawodu.

W gronie mianowanych znaleźli się także najlepsi, którzy egzamin czeladniczy zdali z wyróżnieniem: na ocenę bardzo dobrą. Na szczególne gratulacje zasługują młodzi mechanicy pojazdów samochodowych: uczniowie Waldemara Gowarzewskiego – Sylwester Cieślik i Krzysztof Łuczak. Gratulacje należą się także czeladnikowi w zawodzie stolarz – Patrykowi Janas, którzy naukę zawodu odbywał u Mieczysława Wypycha „Producent Mebli Łazienkowych” oraz Dawidowi Leboda – młodemu fryzjerowi – uczniowi Dariusza Masłowskiego. Dla wyróżnionych w dowód uznania dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka przygotowała ozdobne listy gratulacyjne.

Wszystkim mistrzom i czeladnikom składamy najserdeczniejsze gratulacje z uzyskania tytułów zawodowych.

czeladnik mistrz sala1