III Dolnośląski Kongres Obywatelski

26 października 2017 roku w Krzyżowej odbył się III Dolnośląski Kongres Obywatelski zorganizowany przez Dolnośląską Federację Organizacji Pozarządowych i Marszałka Województwa Dolnośląskiego oraz 18 partnerów, organizacji pozarządowych, firm, samorządów i sieci z województwa. Podczas tego największego wydarzenia sektora społeczeństwa obywatelskiego na Dolnym Śląsku, nie mogło zabraknąć oczywiście przedstawiciela Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.

Podczas Kongresu odbyło się 13 paneli dyskusyjnych oraz debata „Organizacje pozarządowe szansą dla samorządności (?)”, którą moderował dr Krzysztof Wojciechowski – założyciel i członek zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach.
Udział w debacie wzięli m.in.: Wojciech Kaczmarczyk – Dyrektor  Departamentu Społeczeństwa Obywatelskiego w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Cezary Przybylski – Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Jacek Sutryk – Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Wrocławia, Teresa Mazurek – Wójt Gminy Świdnica, Artur Mazurkiewicz – Prezes Zarządu Dolnośląskich Pracodawców, Rafał Borkowski – Prezes Dolnośląskiej Federacji Organizacji Pozarządowych, dr Paulina Bilska-Marek – Prezes Fundacji Mode – Move and Develop, dr Agata Bulicz – Koordynatorka Dolnośląskiej Sieci Doradztwa Pozarządowego i Wanda Hańska – Prezes Zarządu Stowarzyszenia Jezierzyca – Krzelów.

Podsumowaniem debaty były slowa wypowiedziane przez Dyrektora Departamentu Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego we Wrocławiu Jacka Sutryka: „Nie ma silnego samorządu bez silnej organizacji pozarządowej i silnej organizacji pozarządowej bez silnego samorządu”.