Bielawskie rzemiosło na II Giełdzie Edukacji Zawodowej

Za nami udział w II Giełdzie Edukacji Zawodowej. Wszystkim pracownikom, ale przede wszystkim uczniom Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dziękujemy za fantastyczne reprezentowanie naszej placówki oświatowej. Bez Waszej pomocy i czynnego udziału, nie byłoby takiego efektu. Cieszymy się, że naszą społeczność rzemieślniczą tworzą takie osoby i cieszy fakt, że zawsze można na Was liczyć.