• Bielawski Cech Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego

  31 maja 2017 r. podczas uroczystej sesji Rady Miejskiej Bielawy Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie w uznaniu zasług dla województwa dolnośląskiego odznaczony został Złotą Odznaką Honorową Zasłużony dla Województwa Dolnośląskiego.
  W imieniu członków Cechu odznaczenie odebrali przedstawiciele Zarządu Cechu: Starszy Cechu – Kazimierz Rachowiecki oraz członkowie – Barbara Buczek i Wiesław Bełz. Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Dolnośląskiego Julian Golak, po wygłoszeniu laudacji, odznaczył sztandar Cechu tą zaszczytną odznaką. Gratulacje odznaczonym złożyli przewodniczący Rady Miejskiej – Zbigniew Dragan oraz burmistrz Bielawy – Piotr Łyżwa. W tak podniosłej chwili nie mogło zabraknąć przedstawicieli uczniów szkoły prowadzonej przez Cech z dyrektor szkoły Alicją Kossowską, która złożyła serdeczne gratulacje odznaczonym, a następnie w imieniu społeczności szkolnej podziękowała Marszałkowi Województwa Dolnośląskiego – Cezaremu Przybylskiemu oraz Julianowi Golakowi – wiceprzewodniczącemu Sejmiku Dolnośląskiego za dostrzeżenie i docenienie ważnej roli Cechu w budowaniu i rozwoju szkolnictwa zawodowego oraz krzewieniu tradycji rzemieślniczych. Podkreśliła poczucie dumy i satysfakcji płynące z faktu przyznania tak prestiżowego wyróżnienia.

  czytaj więcej
 • Wizyta Biskupa

  27 kwietnia z pasterskim błogosławieństwem przybył do siedziby Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie biskup pomocniczy Diecezji Świdnickiej ks. Adam Bałabuch w towarzystwie ks. proboszcza Parafii pw Bożego Ciała w Bielawie Cezarego Ciupiaka.
  W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Cechu ze Starszym Cechu Kazimierzem Rachowieckim, dyrektor Biura Cechu – Katarzyna Wierzbicka, dyrektor szkoły – Alicja Kossowska, Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Jadwiga Hajduk-Stalica oraz pracownicy Zespołu Szkół CRR w Bielawie i bielawskiego Cechu. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Nasz dostojny gość z zainteresowaniem wysłuchał informacji o działalności szkoły cechowej i rzemieślników zrzeszonych w Cechu.

  czytaj więcej
 • Powiatowy Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle

  26 kwietnia 2017 r. w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie odbył się IX Konkurs Wiedzy o Mieście i Rzemiośle z hasłem przewodnim „Świadomie ku przyszłości”. Konkurs corocznie organizowany jest pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawa, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu. Wśród zaproszonych gości, zmagania trzyosobowych drużyn z bielawskich Gimnazjów nr 1, 2, 3 i 5 oraz Gimnazjum Gminnego z Dzierżoniowa obserwowali m. in. Burmistrz miasta Bielawa Piotr Łyżwa, Honorowy Obywatel miasta Tadeusz Łazowski, Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy Krzysztof Pludro, Starszy Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie Kazimierz Rachowiecki, Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka oraz Komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie Jadwiga Hajduk – Stalica i wieloletni przyjaciel szkoły Mirosław Przychodniak.
  Uczestnicy musieli sprostać zadaniom przygotowanym w czterech etapach. Pierwszy polegał na poprawnym wypełnieniu dwóch krzyżówek. W kolejnym etapie reprezentanci wymienionych gimnazjów odpowiadali na pytania przygotowane do fotografii, które przedstawiały dawny wygląd bielawskich ulic, miejsc i obiektów. Następny etap został poświęcony na kalambury i dotyczył zawodów wykonywanych przez rzemieślników. W ostatnim etapie konkursu, uczniowie oglądali prezentację tematyczną w której zostały zawarte informacje oraz fotografie dotyczące Bielawy. Na zakończenie konkursu, drużyny oraz zgromadzeni na sali uczniowie udali się na słodki poczęstunek i napoje. W międzyczasie komisja, której przewodniczyła dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, skupiła się na podliczeniu punktów łącznie zgromadzonych przez drużyny we wszystkich etapach. Po wytężonej pracy jurorów ogłoszono wyniki. III miejsce i Puchar Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu wręczony przez Starszego Cechu w Bielawie otrzymała drużyna Gimnazjum nr 1 z Bielawy, II miejsce i Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymała z rąk Burmistrza Miasta drużyna Gimnazjum Gminnego z Dzierżoniowa, a I miejsce i Puchar Burmistrza Miasta Bielawy zdobyła drużyna Gimnazjum nr 2 z Bielawy.

  czytaj więcej
 • Inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego 2017

  W Świdnicy 5 kwietnia odbyła się uroczysta inauguracja Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego 2017. To coroczne wydarzenie, które skupia organizatorów polsko-czeskich inicjatyw oraz podkreśla wagę współpracy pomiędzy naszymi narodami.
  Głównym organizatorem wydarzenia był Julian Golak – przewodniczący Komitetu Organizacyjnego Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej i Beata-Moskal-Słaniewska – prezydent Świdnicy. W uroczystościach wzięli udział m.in. Jakub Karfik – ambasador Republiki Czeskiej w Warszawie oraz Arkadiusz Ignasiak – konsul honorowy Republiki Czeskiej we Wrocławiu.
  Inauguracja rozpoczęła się od mszy świętej w świdnickiej katedrze celebrowanej przez Biskupa Ignacego Deca. Dalsza część obchodów odbyła się w świdnickim teatrze, gdzie podczas wystąpień gości nie zabrakło odwołań do historii. Beata Moskal – Słaniewska mówiła o Dobrawie, bez której nie byłoby polsko-czeskich relacji. Julian Golak przywołał natomiast św. Wojciecha. Ambasador Jakub Karfik podkreślił znaczenie kultury, o którą należy dbać, ponieważ jest krucha.
  W inauguracji obchodów Polsko-Czeskiego Roku Kulturalnego 2017 nie mogło zabraknąć przedstawicieli bielawskiego rzemiosła – Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego i Dyrektora Biura Cechu Katarzyny Wierzbickiej, którzy od kilku już lat są współorganizatorami PCDKC na terenie miasta Bielawa.

  czytaj więcej
 • Spotkanie w Bielawskiej Agencji Rozwoju Lokalnego Sp.zo.o.

  27 marca 2017 roku rzemieślnicy zrzeszeni w Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie uczestniczyli w spotkaniu informacyjnym w ramach rządowego programu „Postaw na swój biznes” dotyczącym Funduszu Regionu Wałbrzyskiego, które zostało zorganizowane z inicjatywy Bielawskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Uczestnicy spotkania dowiedzieli się jakie możliwości finansowania stwarza Fundusz Regionu Wałbrzyskiego dla przedsiębiorców. Przedsiębiorców poinformowano, że FRW wspiera najmniejsze firmy oraz tych, którzy startują i nie mają historii kredytowej. Osobom prowadzącym działalność gospodarczą lub planującym ja rozpocząć dedykuje programy pomocowe realizowane zgodnie z polityką państwa.

  czytaj więcej
 • Przyszłość szkolnictwa zawodowego

  20 marca w siedzibie Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie z inicjatywy Dyrektor Biura Cechu – Katarzyny Wierzbickiej oraz Starszego Cechu – Kazimierza Rachowieckiego, odbyło się spotkanie którego celem było ukazanie zmian w szkolnictwie zawodowym w związku z reformą edukacji. W spotkaniu udział wzięli dyrektorzy bielawskich
  szkół podstawowych i gimnazjów, doradcy zawodowi oraz pedagodzy szkolni z tych placówek, zaproszenie wystosowano ponadto do Komendantów i pracowników Hufca Pracy w Dzierżoniowie i Bielawie oraz doradcy zawodowego Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bielawie. Spotkanie swoją obecnością uświetniły : wiceburmistrz miasta Bielawa – Małgorzata Greiner oraz Dyrektor MZPO w Bielawie – Ewa Kowalik.
  Spotkanie rozpoczęło się od projekcji niemieckiego filmu „Czym byłby świat bez rzemiosła”. Film uzmysłowił odbiorcom, że świat bez rzemiosła nie mógłby się rozwijać, a nawet jego istnienie byłoby zagrożone, bo wszystko co nas otacza jest stworzone przez rzemieślnika.
  Następnie kierownik filii Urzędu Pracy w Bielawie Małgorzata Buczyńska zapoznała zebranych z prezentacją zawodów niszowych i nadwyżkowych w powiecie dzierżoniowskim, podkreślając potrzebę kształcenia w zawodach rzemieślniczych. Przedstawiła barometr zawodów 2017, który dokładnie obrazuje w jakich zawodach występuje deficyt, w jakich równowaga, a w jakich nadwyżka. Kolejnym punktem spotkania była prezentacja filmu promującego szkołę prowadzoną przez bielawskich rzemieślników, który również ukazuje, że wszystko co nas otacza, jest dziełem rzemieślników. Po projekcji filmu, głos zabrała dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka, która omówiła status pracownika młodocianego, wskazując na zapisy Kodeksu Pracy i podkreślając korzyści płynące dla ucznia, które wynikają ze statusu młodocianego pracownika. Zwróciła uwagę na całą gamę zawodów rzemieślniczych oferowanych przez Branżową Szkołę I Stopnia Cechu oraz możliwość jaką stwarza dla uczniów ze specyficznymi trudnościami w nauce, przekształcona z gimnazjum Szkoła Podstawowa z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy. Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki podkreślił korzyści płynące z możliwości przechodzenia z jednego typu szkoły do drugiego w obrębie tego samego budynku. Dyrektor szkoły Alicja Kossowska wymieniła atuty szkoły potwierdzone badaniami przeprowadzonymi wśród uczniów, którzy wysoko oceniają atmosferę panującą w szkole, dobry kontakt z nauczycielami, zrozumiały sposób prowadzenia lekcji, a przede wszystkim to, że w krótkim czasie, bez nadmiernego wysiłku można zdobyć zawód, dający szansę na dobrze płatną pracę. Spotkanie zakończyło się dyskusją, w czasie której głos zabrała m.in. wiceburmistrz Małgorzata Greiner podkreślając wagę i znaczenie rzemiosła w życiu codziennym, z czego nie do końca zdajemy sobie sprawę. Podkreśliła też potrzebę rozwoju szkolnictwa zawodowego i przywrócenia szacunku dla kształcenia zawodowego.

  czytaj więcej