• ROK SZKOLNY 2017/2018

  Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 41 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (klasa II i III), 21 uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP (klasa I) oraz z 3 uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie (klasa VII). harmonux

  czytaj więcej
 • RZEMIEŚLNICY NA START

  Od września br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizuje w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dla uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 557 575 zł, pt.: „Rzemieślnicy na start”. harmonux

  czytaj więcej
 • POROZUMIENIE PARTNERSKIEJ POLSKO-CZESKIEJ WSPÓŁPRACY

  26 sierpnia br. pomiędzy Cechem Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie, Towarzystwem Przyjaciół Bielawy oraz Obecním Úřadem w Křinicach, doszło do podpisania porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy na rzecz współorganizowowania inicjatyw społecznych w ramach obchodów Polsko-Czeskich Dni Kultury Chrześcijańskiej oraz innych imprez kulturalnych. harmonux

  czytaj więcej
 • Wizyta w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu

  5 lipca przedstawiciele bielawskiego Cechu – Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki i Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Dyrektorzy Szkoły Alicja Kossowska i Katarzyna Walczyk pojechali z wizytą gościnną do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu. W Brzegu w skład Zespołu wchodzi Szkoła Policealna, Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia, gdzie uczniowie doświadczenie zawodowe zdobywają na warsztatach szkolnych, a nie tak jak nasi uczniowie – w zakładach rzemieślniczych. Wizyta w Brzegu podyktowana była perspektywą współpracy obu szkół.

  czytaj więcej
 • Egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe

  W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie rzemiosła zdawali egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pierwszym etapem egzaminu była część praktyczna, która dla zawodu lakiernik, stolarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych trwała trzy dni, natomiast dla zawodu fryzjer, piekarz i cukiernik jeden dzień. Po pozytywnie zdanej części praktycznej, uczniowie przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Opolu przystąpili do dwuetapowego egzaminu teoretycznego., tj. części testowej oraz ustnej. Efektem zdanego egzaminu w dwóch etapach, było uzyskanie w przypadku ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej tytułu czeladnika w wyuczonym przez siebie zawodzie, natomiast w przypadku ucznia z przyuczeniem do zawodu (absolwent gimnazjum) – uzyskanie zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

  czytaj więcej