WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od V.2017r. do VIII.2017r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 czerwca br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 174,14 zł brutto (tj., 150,26 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 217,68 zł brutto, (tj., 187,83 zł netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 261,21 zł brutto, (tj. 225,40 zł netto);

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 czerwca 2017 roku do 31 sierpnia 2017 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 17,00 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe –11,32 zł (płatnik), 2,61 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,27 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,13 zł (płatnik), 23,88 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 21,25 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 14,15 zł (płatnik), 3,27 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,33 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,92 zł (płatnik), 29,85 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 25,49 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 16,98 zł (płatnik), 3,92 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 6,40 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,70 zł (płatnik), 35,81 zł (ubezpieczony).

kasa