WYNAGRODZENIA PRACOWNIKÓW MŁODOCIANYCH W OKRESIE od IX.2016r. do XI.2016r.

Młodocianemu w okresie nauki zawodu przysługuje wynagrodzenie obliczane w stosunku procentowym do przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w poprzednim kwartale.

Od 1 września br. wynagrodzenie pracowników młodocianych będzie wynosiło:

1) w pierwszym roku nauki (nie mniej niż 4%) – 160,76 zł brutto (tj., 138,72 zł netto),

2) w drugim roku nauki (nie mniej niż 5%) – 200,95 zł brutto, (tj., 173,41 zł netto),

3) w trzecim roku nauki (nie mniej niż 6%) – 241,14 zł brutto, (tj. 208,07 zł netto);

 

Wysokość składek na ubezpieczenia społeczne pracowników młodocianych od 1 września 2016 roku do 30 listopada 2016 r. będzie wynosiła:

1) w pierwszym roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 15,69 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 10,45 zł (płatnik), 2,41 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 3,94 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 2,89 zł (płatnik), 22,04 zł (ubezpieczony);

2) w drugim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 19,61 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 13,06 zł (płatnik), 3,01 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 4,92 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 3,62 zł (płatnik), 27,54 zł (ubezpieczony);

3) w trzecim roku nauki:

– ubezpieczenie emerytalne – 23,54 zł (zarówno płatnik, jak i ubezpieczony),

– ubezpieczenie rentowe – 15,67 zł (płatnik), 3,62 zł (ubezpieczony),

– ubezpieczenie chorobowe – 5,91 (ubezpieczony),

– ubezpieczenie wypadkowe – 4,34 zł (płatnik), 33,07 zł (ubezpieczony).