UROCZYSTOŚĆ ZAKOŃCZENIA ROKU SZKOLNEGO W BIELAWSKIEJ SZKOLE RZEMIEŚLNICZEJ

24. czerwca 2016r. zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.

Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Stanisława Janczaka, Starszego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie oraz Radnego Rady Miejskiej w Bielawie – Pana Kazimierza Rachowieckiego, Podstarszego bielawskiego Cechu – Pana Marka Strzeleckiego, Członków Zarządu Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie – Panią Barbarę Buczek i Pana Wiesława Bełza, a także Dyrektora Biura Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie i opiekuna praktycznej nauki zawodu – Panią Katarzynę Wierzbicką,  Komendanta Hufca Pracy w Dzierżoniowie – Panią Małgorzatę Bieżanowską, Młodszego Specjalistę Straży Miejskiej w Bielawie – Panią Agnieszkę Osiewałę. Wśród zaproszonych gości znaleźli się również – Wieloletni Przyjaciele Szkoły – Pan Mirosław Przychodniak i Pan Tadeusz Łazowski oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Bielawy – Pani Ewa Glura. Uroczystość zakończenia roku szkolnego nie mogła się odbyć bez udziału wszystkich uczniów, pracowników szkoły i grona pedagogicznego. Apel poprowadziła przewodnicząca Samorządu Uczniowskiego Agnieszka Kowerko. Podczas uroczystości dyrektor szkoły Pani Katarzyna Walczyk wręczyła Świadectwa z wyróżnieniem dwóm uczniom ZSZ CRRiMP w Bielawie: Jackowi Taraszkiewiczowi oraz Izabeli Trykoszko. Wyróżnienia otrzymali również uczniowie, którzy uzyskali najwyższe wyniki w nauce w roku szkolnym 2015/2016. Uczniowie, którzy szczególnie zasłużyli się dla szkoły, otrzymali od Dyrektora Szkoły Listy Gratulacyjne, natomiast ci, którzy osiągnęli wybitne wyniki z praktycznej nauki zawodu – ocenę celującą i wzorowe zachowanie otrzymali od Dyrektor Biura Cechu Pani Katarzyny Wierzbickiej dyplomy i statuetki z gratulacjami.

W tym roku, po raz pierwszy przyznano szczególnie zasłużonym zarówno dla Cechu jak i bielawskiej szkoły rzemieślniczej Honorowe Odznaczenie „Przyjaciel Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie”. Odznaczenia z rąk Starszego Cechu Pana Kazimierza Rachowieckiego i Dyrektora Biura Cechu Pani Katarzyny Wierzbickiej otrzymali: Pani Ewa Glura, Pan Tadeusz Łazowski oraz Pan Mirosław Przychodniak.

Na zakończenie uroczystości Dyrektor Szkoły życzyła wszystkim uczniom spokojnego wypoczynku podczas wakacji oraz powrotu we wrześniu do murów szkolnych z pełnią energii, a tegorocznym absolwentom powodzenia zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz tego, by zdobyli w sobie siłę na dalsze kontynuowanie edukacji.