Archiwum z miesiąca: Wrzesień 2017

ROK SZKOLNY 2017/2018

Rok szkolny 2016/2017 Zespół Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie rozpoczął z 41 uczniami Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP (klasa II i III), 21 uczniami Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP (klasa I) oraz z 3 uczniami Szkoły Podstawowej z Oddziałami Przysposabiającymi do Pracy CRRiMP w Bielawie (klasa VII). harmonux

czytaj więcej

RZEMIEŚLNICY NA START

Od września br. Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie realizuje w Zespole Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie dla uczniów zarówno Zasadniczej Szkoły Zawodowej CRRiMP w Bielawie, jak i Branżowej Szkoły I Stopnia CRRiMP w Bielawie projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w kwocie 557 575 zł, pt.: „Rzemieślnicy na start”. harmonux

czytaj więcej