Archiwum z miesiąca: Lipiec 2017

Wizyta w Zespole Szkół Zawodowych Nr 1 w Brzegu

5 lipca przedstawiciele bielawskiego Cechu – Starszy Cechu Kazimierz Rachowiecki i Dyrektor Biura Cechu Katarzyna Wierzbicka oraz przedstawiciele Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie – Dyrektorzy Szkoły Alicja Kossowska i Katarzyna Walczyk pojechali z wizytą gościnną do Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Brzegu. W Brzegu w skład Zespołu wchodzi Szkoła Policealna, Technikum oraz Szkoła Branżowa I Stopnia, gdzie uczniowie doświadczenie zawodowe zdobywają na warsztatach szkolnych, a nie tak jak nasi uczniowie – w zakładach rzemieślniczych. Wizyta w Brzegu podyktowana była perspektywą współpracy obu szkół.

czytaj więcej