Archiuwm z dnia: Czerwiec 30, 2017

Egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe

W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie rzemiosła zdawali egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pierwszym etapem egzaminu była część praktyczna, która dla zawodu lakiernik, stolarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych trwała trzy dni, natomiast dla zawodu fryzjer, piekarz i cukiernik jeden dzień. Po pozytywnie zdanej części praktycznej, uczniowie przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Opolu przystąpili do dwuetapowego egzaminu teoretycznego., tj. części testowej oraz ustnej. Efektem zdanego egzaminu w dwóch etapach, było uzyskanie w przypadku ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej tytułu czeladnika w wyuczonym przez siebie zawodzie, natomiast w przypadku ucznia z przyuczeniem do zawodu (absolwent gimnazjum) – uzyskanie zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

czytaj więcej