Archiuwm z dnia: Czerwiec 23, 2017

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole prowadzonej przez bielawski Cech

23 czerwca zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.
Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie –Krzysztofa Możejko, Starszego Cechu również radnego -Kazimierza Rachowieckiego, Prezesa BARL –Stanisława Jurcewicza, Prezesa Sudeckiej Komunikacji Autobusowej –Ryszarda Jagiełę, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwigę Hajduk Stalicę, dyrektor Biura Cechu –Katarzynę Wierzbicką, Przyjaciół szkoły – Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka i Tadeusza Łazowskiego, a także rodziców uczniów.
Kulminacyjnym punktem programu był moment wręczenia statuetek i symbolicznego czeku opiewającego na kwotę po 200zł w kategorii „Prymus Szkoły roku 2017”. Uchwałą Rady Pedagogicznej Prymusami Szkoły w tym roku szkolnym zostali: jako absolwent szkoły – Izabela Trykoszko (uczennica fryzjerstwa) ze średnią ocen 4,85 oraz w kategorii klasy młodsze – uczeń klasy I Maciej Orawiec (elektryk) ze średnią ocen 5,06. Wręczono im okolicznościowe statuetki i nagrody finansowe, a listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów wyróżnionych tą prestiżową nagrodą. Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali wyżej wymienieni uczniowie oraz Zofia Mazgaj (kucharz) uczennica klasy I oraz Jacek Taraszkiewicz (mechanik pojazdów samochodowych) absolwent szkoły. Następnym elementem uroczystości były liczne nagrody książkowe i rzeczowe oraz listy gratulacyjne wręczane przez wychowawców klas ,dyrektor Biura Cechu, Starszego Cechu oraz komendant Hufca Pracy. Po ogólnoszkolnej uroczystości odbyły się mniej oficjalne spotkania w klasach.

czytaj więcej