Archiuwm z dnia: Czerwiec 20, 2017

Nowi Honorowi Członkowie Cechu

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Uchwałą nr 17/2017 z dnia 07.02.2017r. nadał tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Ryszardowi Jagieło, a Uchwałą nr 42/2017 z dnia 20.06.2017r. – honorowy tytuł otrzymał Mirosław Przychodniak.
Na podstawie §12 ust. 2 Statutu CRRiMP w Bielawie, Honorowy Członek Cechu ma prawo brać czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń w ramach działalności kulturalno – socjalnej Cechu – na prawach Członków.

czytaj więcej