Archiwum z miesiąca: Czerwiec 2017

Egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe

W ostatnim tygodniu czerwca uczniowie rzemiosła zdawali egzaminy nadające tytuł czeladnika oraz potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Pierwszym etapem egzaminu była część praktyczna, która dla zawodu lakiernik, stolarz, elektryk, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, murarz-tynkarz oraz mechanik pojazdów samochodowych trwała trzy dni, natomiast dla zawodu fryzjer, piekarz i cukiernik jeden dzień. Po pozytywnie zdanej części praktycznej, uczniowie przed komisją egzaminacyjną Izby Rzemieślniczej w Opolu przystąpili do dwuetapowego egzaminu teoretycznego., tj. części testowej oraz ustnej. Efektem zdanego egzaminu w dwóch etapach, było uzyskanie w przypadku ucznia Zasadniczej Szkoły Zawodowej tytułu czeladnika w wyuczonym przez siebie zawodzie, natomiast w przypadku ucznia z przyuczeniem do zawodu (absolwent gimnazjum) – uzyskanie zaświadczenia potwierdzające kwalifikacje w danym zawodzie.

czytaj więcej

Uroczyste zakończenie roku szkolnego w szkole prowadzonej przez bielawski Cech

23 czerwca zakończyliśmy w Zasadniczej Szkole Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości kolejny rok szkolny.
Podczas apelu podsumowującego całoroczną pracę uczniów gościliśmy: Radnego Rady Miejskiej w Bielawie –Krzysztofa Możejko, Starszego Cechu również radnego -Kazimierza Rachowieckiego, Prezesa BARL –Stanisława Jurcewicza, Prezesa Sudeckiej Komunikacji Autobusowej –Ryszarda Jagiełę, komendant Hufca Pracy w Dzierżoniowie –Jadwigę Hajduk Stalicę, dyrektor Biura Cechu –Katarzynę Wierzbicką, Przyjaciół szkoły – Ewę Glurę, Mirosława Przychodniaka i Tadeusza Łazowskiego, a także rodziców uczniów.
Kulminacyjnym punktem programu był moment wręczenia statuetek i symbolicznego czeku opiewającego na kwotę po 200zł w kategorii „Prymus Szkoły roku 2017”. Uchwałą Rady Pedagogicznej Prymusami Szkoły w tym roku szkolnym zostali: jako absolwent szkoły – Izabela Trykoszko (uczennica fryzjerstwa) ze średnią ocen 4,85 oraz w kategorii klasy młodsze – uczeń klasy I Maciej Orawiec (elektryk) ze średnią ocen 5,06. Wręczono im okolicznościowe statuetki i nagrody finansowe, a listy gratulacyjne wręczono rodzicom uczniów wyróżnionych tą prestiżową nagrodą. Świadectwa z biało-czerwonym paskiem otrzymali wyżej wymienieni uczniowie oraz Zofia Mazgaj (kucharz) uczennica klasy I oraz Jacek Taraszkiewicz (mechanik pojazdów samochodowych) absolwent szkoły. Następnym elementem uroczystości były liczne nagrody książkowe i rzeczowe oraz listy gratulacyjne wręczane przez wychowawców klas ,dyrektor Biura Cechu, Starszego Cechu oraz komendant Hufca Pracy. Po ogólnoszkolnej uroczystości odbyły się mniej oficjalne spotkania w klasach.

czytaj więcej

Kongres Rzemiosła Polskiego

21 czerwca 2017 roku w Warszawie odbył się 2-dniowy Kongres Rzemiosła Polskiego.
Kongres większością głosów (91 do 26 na 136 głosujących) zdecydował, że nowym prezesem Związku Rzemiosła Polskiego na kolejną 4 letnią kadencję został Jan Gogolewski, członek Zarządu Kujawsko-Pomorskiej Izby Rzemieślniczej z Bydgoszczy, przedsiębiorca branży spożywczej.
Nowo wybrany prezes w swoim wystąpieniu podziękował za obdarzenie go zaufaniem w kwestii objęcia kierownictwa. Powiedział, że będzie starał się aktywnie współpracować ze wszystkimi na rzecz poprawy sytuacji rzemiosła. Ma również nadzieję, że jego przyszłe działania przekonają do słuszności wyboru jego osoby na prezesa Związku Rzemiosła Polskiego nawet tych, którzy głosowali przeciwko niemu.
Prezes Jan Gogolewski podkreślił, że nie boi się wyzwań, które przed nim postawiono. Liczy na pomoc i wspólne działania zarządu w przygotowaniu strategii na 4 lata swojej kadencji. Ale przede wszystkim liczy na wsparcie pracowników Związku Rzemiosła Polskiego, ponieważ to oni są najważniejszym systemem w zarządzaniu Związkiem.
Kongres przyjął uchwałę o przyznaniu tytułu „Honorowy Prezes” trzem prezesom: Jerzemu Bartnikowi, Pawłowi Saarowi oraz Bogusławowi Wójcikowi.

czytaj więcej

Nowi Honorowi Członkowie Cechu

Zarząd Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Uchwałą nr 17/2017 z dnia 07.02.2017r. nadał tytuł Honorowego Członka Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie Ryszardowi Jagieło, a Uchwałą nr 42/2017 z dnia 20.06.2017r. – honorowy tytuł otrzymał Mirosław Przychodniak.
Na podstawie §12 ust. 2 Statutu CRRiMP w Bielawie, Honorowy Członek Cechu ma prawo brać czynny udział w Walnym Zgromadzeniu Członków Cechu z głosem doradczym oraz korzystać ze świadczeń w ramach działalności kulturalno – socjalnej Cechu – na prawach Członków.

czytaj więcej

Spotkanie integracyjne NGO – „Iqrce u podnóża Gór Sowich”

9 czerwca odbyło się spotkanie warsztatowo-integracyjne zorganizowane dla przedstawicieli trzeciego sektora wraz z samorządowcami gmin powiatu dzierżoniowskiego. Spotkanie , którego jednym z wielu współorganizatorów był bielawski Cech zostało zorganizowane w konwencji średniowiecznej pn. „Igrce u Podnóża Gór Sowich”.
Na zaproszenie starosty dzierżoniowskiego oraz burmistrza Bielawy odpowiedzieli przedstawiciele prawie 70 organizacji, a w uroczystościach uczestniczyło około 200 osób. W konwencję spotkania uczestników wprowadził spektakl pn. „Jak obroniliśmy gród – Niemcza 1017” w wykonaniu Towarzystwa Niemczy i Ziemi Niemczańskiej, jak również taniec średniowieczny w wykonaniu Stowarzyszenia „Razem dla Wsi” Owiesno. Otwarcia spotkania dokonali Janusz Guzdek, starosta dzierżoniowski oraz Piotr Łyżwa, burmistrz Bielawy, którzy podkreślili rolę organizacji pozarządowych w realizacji działań na rzecz społeczności lokalnej. Niezwykle istotnymi elementami spotkania były wykład pt. „Współpraca oznacza MY” wygłoszony przez dr Iwonę Macek, pracownika naukowego Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego oraz warsztaty przeprowadzone przez Bożenę Wójcicką, pracownika Inkubatora NGO w Ząbkowicach Śląskich.

czytaj więcej

Potyczki Sportowe o Puchar Starszego Cechu

Z okazji Dnia Dziecka zorganizowane zostały Międzyszkolne Potyczki Sportowe, które już na stałe wpisały się w dobre tradycje szkoły. Do udziału zgłosiły się sześcioosobowe drużyny z 4 szkół. Poza drużyną gospodarzy udział w potyczkach wzięli przedstawiciele Gimnazjów nr 1, nr 2 i nr 3 z Bielawy.
Widowiskową inauguracją tego dnia był pokaz sprzętu i omówienie akcji ratowniczej wykonany przez przedstawicieli Ochotniczej Straży Pożarnej w Bielawie, po czym rozpoczęły się konkurencje opracowane i prowadzone przez nauczyciela wychowania fizycznego Marka Jończego. Pierwszą z nich był wyścig z układanką, strzały do bramki to druga konkurencja. Następną były skoki dodawane, kolejna to kwadrat zwinnościowy na czas, następnie strzały do bramki z połowy boiska, rzuty do kosza, a na koniec sztafeta z 6 zadaniami do wykonania. Po bardzo ostrej i wyczerpującej walce wygrała drużyna, która uzyskała największą sumę punktów, a więc I miejsce przypadło w udziale drużynie Gimnazjum nr 1, II miejsce zajęli przedstawiciele Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych, III miejsce Gimnazjum nr 2, IV drużyna z Gimnazjum nr 3. W tych potyczkach wszyscy byli wygrani i otrzymali puchary, medale i dyplomy ufundowane przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie.
Po zaciętych i wyczerpujących fizycznie zmaganiach uczestnicy potyczek i kibice mogli delektować się sałatkami warzywnymi i owocowymi oraz kiełbasą z grilla.

czytaj więcej

X Konkurs Fryzjerski dla Juniorów

4 czerwca 2017 r. podczas Dni Bielawy, już po raz dziesiąty odbył się Konkurs Fryzjerski dla Juniorów. Konkurs jak co roku zorganizowany został przez Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie pod patronatem Burmistrza Miasta Bielawa, Przewodniczącego Rady Miejskiej oraz Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu. Zadaniem uczestniczek było wykonanie fryzury fantazyjnej wieczorowej w czasie 50 minut.
W konkursie udział wzięło 8 uczestniczek wraz z modelkami. Zmagania konkursowe ze względu na złe warunki pogodowe, zostały przeniesione do budynku Zespołu Szkół Cechu Rzemiosł Różnych w Bielawie przy ul. Polnej 2. Tworzenie fryzury przebiegało pod czujnym okiem jury w składzie wykwalifikowanych fryzjerów: Barbary Buczek, Piotra Trzeciak z Bielawy oraz Beaty Raczyńskiej z Kłodzka. Po niespełna godzinnych zmaganiach jury wyłoniło zwycięzców:
I miejsce zajęła Daria Rewicka uczennica klasy I Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie odbywająca praktyczną naukę zawodu w salonie Jolanty Buczyńskiej z Bielawy. Otrzymała puchar Burmistrza Miasta Bielawa z rąk Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej Włodzimierza Palucha oraz nagrodę rzeczową.
II miejsce przypadło Katarzynie Śliz uczennicy klasy III Zasadniczej Szkoły Zawodowej Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie odbywającej praktyczną naukę zawodu w Studio Monroe Sabiny Błaszczyk w Bielawie. Otrzymała puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej z rąk radnego Rady Miejskiej Krzysztofa Możejko oraz nagrodę rzeczową,
III miejsce zajęła Adrianna Szmyt uczennica klasy I Zespołu Szkół nr 2 w Dzierżoniowie odbywająca praktyczną naukę zawodu w zakładzie fryzjerskim Barbary Klimczak w Bielawie. Otrzymała puchar Prezesa Izby Rzemieślniczej w Opolu z rąk Wiceprzewodniczącego Izby Kazimierza Rachowieckiego oraz nagrodę rzeczową,
Wyróżnienie i puchar Starszego Cechu otrzymała Katarzyna Śliz wybrana przez Starszego Cechu Kazimierza Rachowieckiego, fachowej pomocy w tym wyborze udzielił Mateusz Milejski – młody Mistrz Świata we fryzjerstwie.
Pozostałe uczestniczki otrzymały dyplomy i nagrody rzeczowe. Wszystkie nagrody ufundowane zostały przez sponsorów: Hurtownię Fryzjerską i Kosmetyczną Fryzaw w Dzierżoniowie oraz Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Puchary ufundowali: Burmistrz Miasta Bielawa, Przewodniczący Rady Miejskiej w Bielawie, Prezes Izby Rzemieślniczej w Opolu oraz Starszy Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Bielawie. Dziękujemy sponsorom, bo bez ich pomocy konkurs nie miałby takiej oprawy. Gratulujemy zwyciężczyniom, ale również pozostałym uczestniczkom wielkiej pomysłowości i kreatywności oraz widocznych już umiejętności zawodowych.

czytaj więcej